زن, زندگی, آزادی
Women, Life, Freedom

ساخت یادبود و مراسم عزاداری برای قربانیان انقلاب ۱۴۰۱ ایران در روز ۶۵ ام از این انقلاب , پرفورمانس ۲۴ ساعته ی نوشتن اسامی این کشته شدگان توسط نیروهای رژیم تمامیت خواه و دیکتاتوری جمهوری اسلامی در ایران, با جایگزینی خون به جای جوهر در گالری
No Nation Art Lab
در شیکاگو
چهارم و پنجم آذر ماه هزاروچهارصدویک

A 24-hour funeral ceremony and memorial for the victims of the 2022 Iranian revolution sparked by Mahsa Amini's death. To oppose the corrupt and murderous Islamic Republic regime I have substituted my blood for ink and have used it to write their names on a two meter wide fabric scroll.
My sincere thanks go out to Luke Redlon for providing assistance during the blood drawing process. Without professional assistance, it would not be possible.